ETCHED GLASS FILMS

Опис

Полимерни, проlирни филмови од гравирано стакло (80 μ) за среднорочно и долгорочно украсување на прозорци. Обложено со акрилно лепило чувствително на притисок врз основа на растворувач, овозможувајќи влажна апликација. Особено дизајниран за создавање на минирање на песок и ладни ефекти кога се нанесува на очила или огледала. Дополнително може да се печати со инк-џет печатари базирани на растворувачи и еко-растворувачи. Издржливост на отворено: 5-7 години