ETCHED FROSTY FILM

Опис

Полимерни, пролирни филмови од гравирано стакло (80 μ) за среднорочно и долгорочно украирање на прозорци. Обложено со акрилно лепило чувство на притисок врз основа на растворање, како што сакате да ја користите апликацијата за власта. Особено дизајниран за создавање на минирање на песок и ладен ефект кога се применува на очигледна или гледана. Дополнително може да се печати со инк-џет печатари базирани на растворање и еко-растворање.

Издржливост на отворено: 5-7 години