HD Ultra Series

HD Ultra Series

Contex HD Ultra скенерите за големи формати претставуваат најнапредните и најбрзите скенери на пазарот. Тоа што ги прави особено да се издвојуваат е фактот дека за надградба на моделот како во однос на ширината на работа и во однос на резолуцијата и брзина се прави со додавање на лиценци.

Во HD Ultra серијата се наоѓаат голем број на скенери со ширина на работа од 36″ и 42″.

HD Ultra i3610s
HD Ultra i3610s
Црно-бело скенирање со брзина од 30,48cm/s, 1200 dpi оптичка резолуција, Fujifilm леќи, Брз USB2.0 интерфејс, Gigabit Ethernet, Погон на сите валјаци, Автоматско одредување на ширина на скенирање, Работи со згужвани документи.
HD Ultra i3650s
HD Ultra i3650s
Црно-бело скенирање со брзина од 30,48cm/s, Колор скенирање со брзина од 10,16cm/s, 1200 dpi оптичка резолуција, Fujifilm леќи, Брз USB2.0 интерфејс, Gigabit Ethernet, Погон на сите валјаци, Автоматско одредување на ширина на скенирање, Работи со згужвани документи.
HD Ultra i4210s
HD Ultra i4210s
Црно-бело скенирање со брзина од 30,48 cm/s, 1200 dpi оптичка резолуција, Fujifilm леќи, Брз USB 2.0 интерфејс, Gigabit Ethernet, Погон на сите валјаци, Автоматско одредување на ширина на скенирање, Работа со згужвани документи.