FARGO

fargo id

FARGO е термотрансфер принтер наменет исклу- чиво за изработка на индетификациони карти. Разновидноста во поглед на избор на ID картите го прави овој принтер посебен на пазарот. ID картите може да бидат со магнетна лента, smart card, интегриран код, контакт чип или комбинирани (контактни + безконтактен чип). ID картиците можат да се употребуваат како:

  • индетификациони картици за вработени
  • картици за интетификација на работното време
  • картици за контрола членски
  • карти картици за акредитација
  • промотивни картици
  • паркинг картици
  • Loyality картици
  • Kлуч картици
  • Benefit картици
  • VIP картици…